Bildgalleri / arkiv

Checklista inför bokslut!

Hej kund!

Så börjar det bli dags för bokslut igen.  För att vårt arbete ska bli så effektivt och korrekt som möjligt behöver vi din hjälp med att ta fram material. Lämna in uppgifterna så snart som möjligt efter bokslutsdatum. Pricka av nedanstående punkter och åtgärda det som berör dig och ditt företag. En del punkter kan vara åtgärdade löpande under året och de kan du bocka av direkt. Är det något annat som inte upptagits men som du vet kan beröra bokslutet vore jag tacksam om du lämnar in även ev. ytterligare material. Ring gärna om det är något som du funderar över.

 • Engagemangs besked från bank utvisande upplupen ränta på bokslutsdagen.
 • Kontoutdrag och Årsbesked från Postgirot.
 • Utdrag från Värdepapperscentralen eller annan besked vid aktieinnehav.
 • Bifogad förteckning över maskiner och inventarier. Har du köpt, sålt eller utrangerat några inventarier under året specificeras detta om vi inte löpande under året fått uppgift om detta.. Har inventarier utrangerats behöver vi uppgift om anskaffningsår och anskaffningskostnad.
 • Skuld för intjänad lön och semesterlöneskuld (ej om lönen administreras av oss). Uppgift om ev. antal sparade semesterdagar.
 • Preliminär betald skatt samt F-Skattsedel och slutlig skattsedel.
 • Ev. besked om avvikelser från Skattekontoret.
 • Kontoutdrag från Skattekonto för räkenskapsårets alla månader samt aktuell.
 • FORA årsavräkning samt senaste fakturan.
 • Specifikation på kundfordringar (detaljerad) om reskontran ej förs av oss. Om du har några osäkra kundfordringar markeras dessa .
 • Specifikation på leverantörsskulder (detaljerad) om reskontran ej förs av oss.
 • ”Intyg angående värdering av varulager” ska skrivas under.
 • ”Kassainventering” ska skrivas under med aktuellt kassasaldo. 
 • Övrigt av betydelse för bokslutet.

För att kunna beräkna nyckeltal behöver jag ha uppgift om antal arbetade timmar per månad under räkenskapsåret.

Tveka inte att höra av dig om det är något som du undrar över! Du når mig även på min mobil om jag inte är anträffbar på kontoret.

Med vänlig hälsning!

Lars-Åke Andersson
Auktoriserad Redovisningskonsult

 

Skriv ut denna sida